Kunena 6.2.4 Released

The Kunena team has announce the arrival of Kunena 6.2.4 [K 6.2.4] which is now available for download as a native Joomla extension for J! 4.3.x/4.4.x/5.0.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 6.1 / K 6.2 and issues discovered during the last development stages of K 6.2

Topics must relate to a currently supported version of Kunena. If you are unsure what is the current supported version of Kunena, please go to the download page.

If you are having problems then, for your own benefit, it would save us all a lot of time if you would kindly post your configuration report when you ask for help from this forum. If you do not post your configuration report we will not ask you for it but you will probably not get your problem solved, either.

Question Updated to 5.0.1beta

More
5 years 1 week ago - 4 years 10 months ago #1 by mytamhuyet
Luận Văn Việt chia sẻ với bạn những vấn đề chung về quản trị Dự án trong luận văn quản trị kinh doanh. Trong trường hợp bạn ko có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo nhà sản xuất nhận làm cho luận văn thuê của Luận Văn Việt nhé.


​​​Xem thêm :​ làm luận văn tốt nghiệp​​
Sau khi dự án đầu tư đã được phê duyệt thì tiến hành lập thiết kế kỹ thuật để trình đơn vị có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Là dự án đầu tư xây dựng công trình rút gọn trong đó chỉ đặt ra các yêu cầu cơ bản theo quy định. Nội dung của báo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm:

- Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình.

- Mục tiêu xây dựng công trình.

- Địa điểm xây dựng.

- Quy mô, công suất.

- Cấp công trình.

- Nguồn vốn xây dựng công trình.

- Thời hạn xây dựng.

- Hiệu quả công trình.

- Phòng chống cháy nổ của công trình.

- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công.

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của Luận Văn Việt nhé.


===> Xem thêm :​ Download 102 đề tài luận văn thạc sĩ Luật tiêu biểu Miễn phí​​​

Dự toán xây dựng được xác định theo công trình xây dựng. Dự toán xây dựng công trình bao gồm dự toán xây dựng các hạng mục, dự toán các công việc của các hạng mục thuộc công trình. Dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở khối lượng xác định theo thiết kế hoặc từ yêu cầu, nhiệm vụ công việc cần thực hiện của công trình và đơn giá, định mức chi phí cần thiết để thực hiện khối lượng đó. Nội dung dự toán xây dựng công trình bao gồm chi phí xây dựng, chi phí mua sắm thiết bị, chi phí khác và chi phí dự phòng. Dự toán xây dựng công trình được phê duyệt là cơ sở để ký kết hợp đồng, thanh toán giữa chủ đầu tư với các nhà thầu trong các trường hợp chỉ định thầu; là cơ sở xác định giá thành xây dựng công trình.

Tổng dự toán xây dựng công trình của dự án là toàn bộ chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình (chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư kể cả mua sắm thiết bị, các chi phí khác của dự án), được tính toán cụ thể trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công đối với các trường hợp thiết kế 1 bước và 2 bước, không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt và là căn cứ để quản lý chi phí xây dựng công trình. Đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi khởi công xây dựng công trình phải có thiết kế và tổng dự toán được duyệt.

Giai đoạn này thường được thực hiện với sự tham gia của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức tài chính và các thành phần khác tham gia dự án, nhằm xác minh lại toàn bộ kết luận đã được đưa ra trong quá trình chuẩn bị và phân tích dự án. Trên cơ sở đó, chấp nhận hay bác bỏ dự án. Dự án sẽ được thông qua và đưa vào thực hiện nếu nó được xác nhận là có hiệu quả và khả thi. Ngược lại, trong trường hợp còn có những bất hợp lý trong thiết kế dự án, tuỳ theo mức độ dự án có thể sửa đổi hay buộc phải xây dựng lại hoàn toàn.

Giai đoạn triển khai thực hiện dự án là khoảng thời gian bắt đầu đưa kinh phí vào đến khi dự án chấm dứt hoạt động. Thực hiện dự án là kết quả của một quá trình chuẩn bị và phân tích kỹ lưỡng, song thực tế rất ít khi được tiến hành đúng dự kiến. Nhiều dự án không đảm bảo được tiến độ thời gian và chi phí dự án dự kiến, thậm chí một số dự án phải thay đổi thiết kế ban đầu do giải pháp kỹ thuật không thích hợp.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của Luận Văn Việt. Về giá làm luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn

Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này, Luận Văn Việt chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.
Last edit: 4 years 10 months ago by mytamhuyet.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
5 years 1 week ago #2 by rich
Replied by rich on topic Updated to 5.0.1beta
Why you make a upgrade to a outdated version? There is no support anymore for Kunena 5.0. The current version is already Kunena 5.1.8.

You must install the Kunena language package too.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.349 seconds