Kunena 6.3.3 released

The Kunena team has announce the arrival of Kunena 6.3.3 [K 6.3.3] in stable which is now available for download as a native Joomla extension for J! 4.4.x/5.0.x/5.1.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 6.2 / K 6.3 and issues discovered during the last development stages of K 6.3
Note: Please go to the Kunena Dashboard after an upgrade so that the Kunena database tables are also updated.

This is for users to help other users, to discuss topics that are related to forum administration in general or problems in running Joomla. This is not the place to ask for Joomla support. If you want assistance with Joomla please ask at forum.joomla.org

Question I am using Shared Hosting, should I switch to VPS?

More
4 years 9 months ago - 4 years 8 months ago #1 by vercovn
Luôn có những nguyên tắc giúp việc quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả . Những nguyên tắc quản trị này sẽ giúp việc quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả và ít rủi ro hơn.Mình muốn chia sẻ những nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp này với các bạn ngày hôm nay nhé.

Các bạn nên nhớ khi rủi ro càng cao thì sẽ có càng lợi nhuận cao, thường thì mỗi quyết định đầu tư của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn tiềm ẩn những lợi nhuận tuy nhiên nó lại luôn tiềm ẩn những rủi ro, vì vậy khi chấp nhận được mức độ rủi ro và kiểm soát được rủi ro để đảm bảo được lợi nhuận thu lại được là một trong những nguyên tắc đầu tiên quan trọng mà bất kỳ người làm tài chín doanh nghiệp nào cũng cần phải nắm rõ.

Nguyên tắc thứ hai đó là những giá trị thời gian của tiền tệ. Khi doanh nghiệp của bạn phân bố một khoản tiền lớn cho kế hoạch kinh doanh thì bên cạnh những chi phí cho những cơ hội dĩ nhiên phải gánh sẽ còn bị tác động thêm bởi những giá trị giảm hoặc tăng theo thời gan của tiền tệ, đó là những yếu tố về làm phát nhé. Cần lưu ý điều này dùm tôi.

Nguyên tắc thứ ba đó những tác động của Thuế. Cần lưu ý là thuế là những nghĩa vụ bắt buộc mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải hoàn thành nó, nhưng mà các bạn đừng quá lo lắng bởi thuế sẽ có tác dụng như một đòn bẩy giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệm được thêm nhiều chi phí cũng như có thể khiến bạn không thể đạt được những mục tiêu mà bạn mong muốn đâu.

Do đó các bạn sẽ luôn cần phải nắm rõ được những tác động của thuế đối với tình hình tài chính của mình. Một ví dụ đơn giản là những địa phương khác nhau sẽ có những mức thuê sử dụng đất khác nhau khi doanh nghiệp của bạn lựa chọn đầu tư vào những tài sản cố định như đất và nhà xưởng.

Nguyên tắc cuối cùng đó là việc vốn vay và và vốn của chủ sở hữu để tận dụng được đòn bẩy tài chính. Nghĩa là sao các bạn có hiểu không?

Có thể hiểu đơn giản như thế này nhé! Nếu các bạn chỉ sử dụng lượng vốn có giới hạn của chủ sở hữu để đầu tư phát triển kinh doanh thì sẽ có rất nhiều rào cản để phát triển.

Nếu để tối ưu hóa lợi nhuận thì vốn vay hoặc đòn bẩy tài chính sẽ là những yếu tố cực kỳ quan trọng giúp thúc đẩy được hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp, tuy nhiên nếu sử dụng vốn vay hay đòn bẩy tài chính không hiệu quả thì nó lại là gánh nặng về tài chính cho bản thân doanh nghiệp, điều này cũng nhưu nguyên tắc đầu tiên đó là rủi ro càng nhiều thì lợi nhuận càng lớn đấy,

Do đó các bạn cần phải tính toán kỹ trước những quyết định vay vốn để không để việc này thành những gánh nặng cho doanh nghiệp được.

Như vậy tôi đã giúp các bạn hiểu được những nguyên tắc quan trọng trong quản trị tài chính doanh nghiệp, nếu chưa nắm rõ thì các bạn nên đi học ngay cho mình một khóa học tài chính doanh nghiệp thật tốt đi nhé.

Có gì cứ phản hồi cho tôi ngay dưới đây nhé!
Last edit: 4 years 8 months ago by vercovn.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.461 seconds